برگزیده ها..
1400/12/9 دوشنبه
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در دیدار سرپرست و مدیران دانشگاه پیام نور استان:
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در دیدار سرپرست و مدیران دانشگاه پیام نور استان: جهاد تبیین باید فنی و کارشناسی باشد.

.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در دیدار سرپرست و مدیران دانشگاه پیام نور استان: جهاد تبیین باید فنی و کارشناسی باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در دیدار سرپرست و مدیران دانشگاه پیام نور استان:
جهاد تبیین باید فنی و کارشناسی باشد.
ایرنا:
https://www.irna.ir/news/84657402/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر