برگزیده ها..
1400/9/3 چهارشنبه
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد؛
فایل کد دروس و نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد برای برگزاری آزمون حضوری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد؛
فایل کد دروس و نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد برای برگزاری آزمون حضوری نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

.

فایل کد دروس و نوع آزمون رشته های کارشناسی ارشد برای برگزاری آزمون حضوری نیمسال اول سال تحصیلی جاری ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی، کلیه دانشجویان می توانند با مراجعه به فایل پیوست از کد دروس و نوع آزمون خود مطلع شوند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر