تربیت بدنی
1400/11/9 شنبه
برگزاری مسابقات ورزشی فجر

.

برگزاری مسابقات ورزشی فجر
ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
🔸️ مهلت ثبت نام : ۱۳ بهمن ماه
دانشجویان جهت ثبت نام و نام خانوادگی، شماره تماس، شماره دانشجویی و رشته ورزشی را به شماره واتسآپ ۰۹۲۱۶۰۵۲۱۶۸ ارسال نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر