جغرافیا دانشگاه بیرجند
جلسه هم اندیشی مسائل توسعه پایدار شهری- منطقه ای
زمان: چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394
مكان: دانشگاه بیرجند
برگزار كنندگان: دانشگاه بیرجند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر