همایش حلقه های علمی بسیج اساتید
جسنواره استانی حلقه های علمی بسیج اساتید
زمان: پنجشنبه 31 ارديبهشت 1394
مكان: دانشگاه پیام نور بیرجند
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: سازمان بسیج اساتید استان خراسان جنوبی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر