اطلاعیه
شنبه 23 آبان 1394 امتحانات میان ترم آقای جوادی

دانشجویانی که با استاد جوادی (رشته کشاورزی)در نیمسال جاری درس دارند می توانند تاریخ امتحانات میانترم را از لینک زیر دریافت نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر