گلنرگس

گل نرگس 1
کاشت پیاز گل نرگس به مناسبت روز دانشجو و بزرگ داشت یاد و خاطره سه شهید والا مقام این روز
به نام خدا
         روز پنجشنبه 16 آذرماه 96 به مناسبت روز دانشجو وگرامی داشت یاد و خاطره ی شهدای این روز مقداری پیاز گل نرگس در دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند با حضور جناب آقای علیزاده، معاون محترم اجرایی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند و به یاد  سه شهید عزیز روز دانشجو (شهید مصطفی بزرگ‌نیا، شهید احمد قندچی و شهید مهدی شریعت‌رضوی) و نیز در جهت ایجاد فضای سبز و زیبا سازی محوطه های خالی دانشگاه و بهینه سازی فضای سبز دانشگاه کاشته شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر