دوشنبه 7 بهمن 1392

شماره تلفن های دانشگاه 5-05632202022

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

تلفن داخلی

آقای دکتر حسن حسنی

ریاست مرکز بیرجند

05632202501

آقای جمالی پور

حوزه ریاست

209

آقای رضا علیزاده

معاونت اجرائی

210

آقای پیله ور

کارشناس اداری

210

خانم جوادی

کارشناس دبیرخانه

101

خانم دیانی

کارشناس دبیرخانه

101

خانم زراعتکار

کارشناس مالی

238

آقای بهالگردی

کارپرداز

213

آقای مولایی

بایگانی

206

آقای باقری

مسئول انبار

135

آقای جلیلی زاده

مسئول کتابخانه

103

آقای حسن آبادی

کارشناس اداری

210

آقای مصطفی پور

کارشناس روابط عمومی و فرهنگی

--

خانم واله

کارشناس تربیت بدنی

106

آقای افتاده

مسئول آموزش

207

آقای محمد حسن علیزاده

مسئول برنامه ریزی

203

آقای محمدی

کارشناس برنامه ریزی

204

آقای قدیری

مسئول آزمایشگاهها

112

آقای حاجی دوست

کارشناس آموزش(الهیات و حقوق و اقتصاد)

232

خانم احمدی

کاربر ارشد وکارشناس آموزش(علوم اجتماعی)

214

خانم اکبری

کارشناس آموزش (علوم پایه)

216

خانم رضایی

کارشناس آموزش( فنی و مهندسی)

230

خانم نخعی نژاد

کارشناس امتحانات وکارشناس آموزش( هنر و معماری-بخش علوم کشاورزی )

231

خانم سنبلی

کارشناس آموزش(علوم تربیتی و روانشناسی)

215

خانم ابطحی نیا

کارشناس آموزش( تحصیلات تکمیلی-تاییدیه تحصیلی)

202

خانم ام البنین جمالی

کارشناس آموزش(حسابداری و مدیریت)

240

آقای حاجی آبادی

کارشناس فناوری اطلاعات و امور دانشجویی مرکز

430

خانم صحراگرد

تلفنخانه

100

107

نگهبانی

---

400

سایت

---

430

انبار

---

432

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما