دوشنبه 7 بهمن 1392
شماره تلفن های داخلی اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلی
آقای دکتر اله پور
138
آقای دکتر مرادی
132
آقای دکتر افتخاری
116
خانم پور یوسف
117
خانم دکتر بشیری منش
121
خانم خزاعی
139
آقای جوادی
131
آقای دکتر آرش اسحاقی
134
آقای شبانی
403
آقای آیین فر
108
آقای رمضانی
137
آقای صباغ گل
102
خانم درانی
117
آقای گلنارکار
137
آقای شکری
138
آقای بنی هاشمی
103
آقای یوسفی
136
آقای سلیم
134
آقای فولادی
115
خانم نطقی مقدم
139
آقای مهدی نصرآبادی
233
خانم بیکی
403
خانم حبیبی
121
خانم رجایی
139
خانم فارابی
121
آقای طالبی
136
خانم ندایی
121
خانم عباس نیا
139

خانم محمودی


117
آقای دکتر مصلحی
131

آقای محمدزاده

129
آقای دکتر قاضی زاده
131

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما